Atomul. Structura atomului

1 Substanțele sunt alcătuite din atomi
2 Atomul: indivizibil prin metode fizice obișnuite
3 Atomul: particulă extrem de mică
4 Alcătuirea atomului
5 Identificarea atomului prin număr de masă și număr atomic
6 Reprezentarea atomului
7 Test de fixare (1)
8 Test de fixare (2)
9 Test de fixare (3)
10 Test de fixare final