Determinarea experimentală a unor proprietăți fizice

1 Determinarea densității și a solubilității unor compuși
2 Determinarea experimentală a temperaturii de topire a gheții
3 Determinarea temperaturii de topire a acidului stearic
4 Determinarea experimentală a temperaturii de fierbere a apei
5 Determinarea temperaturii de fierbere a alcoolului etilic
6 Studiul proprietăților fizice ale diamantului