Fenomene și proprietăți fizice

1 Materia este în continuă mișcare, transformare și schimbare
2 Tipuri de fenomene fizice
3 Transformările substanțelor cu modificarea compoziției
4 Sublimarea iodului
5 Stări de agregare ale substanțelor
6 Schimbarea formei unui corp
7 Diferențierea proprietăților fizice măsurabile de cele observabile
8 Determinarea densității
9 Determinarea punctului de topire
10 Determinarea punctului de fierbere
11 Conductibilitatea electrică
12 Fixarea cunoștințelor