Învelișul electronic

1 Alcătuirea atomului
2 Identitatea electronilor ca dimensiune și sarcină
3 Traiectorii descrise de electroni în jurul nucleului
4 Straturile învelișului de electroni
5 Structura electronică a atomului
6 Modul de reprezentare a structurii atomului
7 Structura electronică de dublet și octet
8 Structura electronică a unor elemente date