Ioni. Compuși ionici

1 Definiția ionilor și procesul de ionizare
2 Procesul de ionizare. Exercițiu
3 Argintarea - aplicație a electrolizei
4 Conductibilitatea electrică a compușilor ionici