Ioni și molecule

1 Ioni pozitivi, ioni negativi
2 Formarea moleculelor
3 Aplicație