Molecule

1 Păstrarea proprietăților substanțelor prin acțiunea unor agenți
2 Definirea moleculei
3 Tipuri de atomi care formează molecule
4 Forma și dimensiunea moleculelor
5 Formarea moleculelor prin întrepătrundere de orbitali
6 Formarea moleculelor de hidrogen, clor și acid clorhidric
7 Formarea moleculelor de apă, amoniac, metan și dioxid de carbon
8 Test de fixare a cunoștințelor 1
9 Test de fixare a cunoștințelor 2
10 Test de fixare a cunoștințelor de tip problemă