Reacția de descompunere

1 Descompunerea oxidului de mercur în două substanțe simple
2 Legea conservării masei la descompunerea oxidului de mercur
3 Descompunerea cloratului de potasiu într-o substanță simplă și una compusă
4 Calculul stoechiometric
5 Descompunerea carbonatului de cupru
6 Fișa de observații pentru descompunerea carbonatului de cupru
7 Descompunerea carbonatului de amoniu
8 Observații experimentale la descompunerea carbonatului de amoniu
9 Definirea reacției de descompunere
10 Aplicații practice ale reacțiilor de descompunere
11 Test de fixarea cunoștințelor 1
12 Test de fixarea cunoștințelor 2