Reacția de înlocuire

1 Reacția de înlocuire
2 Seria reactivității metalelor
3 Reacția sodiului cu apa
4 Reacția magneziului cu apa
5 Comportarea cuprului față de apă
6 reacția metalelor cu acidul clorhidric
7 Reacția metalelor cu săruri
8 Reacția cuprului cu acid azotic
9 Test de fixare 1
10 Test de fixare 2
11 Test de fixare 3