Reacția de schimb

1 Formarea clorurii de argint
2 Modelarea reacțiilor de dublă înlocuire
3 Formarea de precipitate
4 Identificarea schimbului dintre ioni la formarea hidroxidului de cupru
5 Ecuații ale reacțiilor de schimb
6 Reacții de dublă înlocuire cu degajare de gaz
7 Reacții de schimb între un acid și o bază
8 Test de fixare a cunoștințelor 1
9 Test de fixare a cunoștințelor 2
10 Test de fixare a cunoștințelor 3