Relația între structura unui element și poziția sa în sistemul periodic

1 Numărul maxim de electroni pe straturi
2 Configurații electronice ale elementelor din aceeași perioadă
3 Corelația straturi eelctronice - perioadă
4 Reguli de reprezentare a electronilor pe straturile electronice
5 Configurații electronice de dublet și octet
6 Corelația electroni pe ultimul strat - grupă
7 Configurația electronică a gazelor rare
8 Relația între structura unui element și poziția sa în sistemul periodic