Acidul clorhidric. Acidul sulfuric

1 Sinteza acidului clorhidric în laborator
2 Diluarea acidului sulfuric
3 Evidențierea avidității pentru apă a acidului sulfuric
4 Acțiunea acizilor asupra indicatorilor
5 Reacția acizilor cu metalele
6 Reacția acizilor cu oxizii metalelor
7 Reacția acizilor cu bazele
8 Reacția acizilor cu sărurile
9 Probă de fixare