Acizi: caracteristici generale

1 Definirea acizilor
2 Denumirea și clasificarea acizilor
3 Metode de obținere a acizilor: obținerea acidului clorhidric
4 Metode de obținere a acizilor: obținerea acidului sulfhidric
5 Metode de obținere a acizilor: obținerea acidului sulfuros
6 Proprietăți fizice ale acizilor: dizolvarea acizilor în apă
7 Conductibilitatea electrică a soluțiilor de acizi
8 Test de verificare 1
9 Test de verificare 2