Acizi: proprietăți chimice

1 identificarea practică a soluțiilor de acizi
2 Observații experimentale
3 Acțiunea metalelor asupra metalelor reactive
4 Acțiunea metalelor asupra metalelor nereactive
5 Acțiunea diferențiată a hidracizilor și a oxiacizilor
6 Reacția acizilor cu oxizii metalici
7 Reacția acizilor cu bazele
8 Reacția acizilor cu sărurile metalice
9 Utilizările acizilor