Aluminiul

1 Noțiuni introductive
2 Separarea aluminiului din amestecuri pe baza proprietăților fizice
3 Reacția aluminiului cu oxigenul și cu apa
4 Reacția aluminiului cu hidroxizii și cu clorul
5 Reacția aluminiului cu acizii
6 Reacția aluminiului cu oxizii metalici (Aluminotermia)
7 Fixarea cunoștințelor