Baze: caracteristici generale

1 Definirea bazelor
2 Definirea și denumirea bazelor
3 Proprietăți fizice ale bazelor: solubilitatea
4 Proprietăți fizice ale bazelor: higroscopicitate, stare de agregare
5 Conductibilitatea electrică a soluțiilor de baze
6 Reacția metalelor alcaline cu apa
7 Reacția metalelor reactive cu apa
8 Reacția bazelor tari cu săruri