Clorul

1 Obținerea clorului în laborator și studiul proprietăților fizice
2 Utilizările clorului
3 Reacția clorului cu hidrogenul
4 Reacția clorului cu metalele
5 Reacția apei de clor cu bromurile și iodurile
6 Fixarea cunoștințelor