Oxizi

1 Obținerea oxidului de cupru
2 Descompunerea termică a oxizilor
3 Reacția oxizilor bazici cu apa
4 Reacția oxizilor acizi cu apa
5 Extragerea berii din butoi
6 Reacția oxizilor bazici cu acizii
7 Reacția oxizilor cu bazele solubile
8 Verificarea cunoștințelor