Săruri

1 clasificarea și denumirea sărurilor
2 Proprietăți fizice ale sărurilor
3 Reacția sărurilor cu baze tari
4 Reacția sărurilor cu acizii tari
5 Reacția de schimb între două săruri
6 Grădina chimică
7 Probă de verificare a cunoștințelor