Amestecuri. Soluții

1 Clasificarea amestecurilor în funcție de mărimea particulelor
2 Clasificarea amestecurilor în funcție de starea de agregare a substanțelor componente
3 Dizolvarea compușilor ionici în apă (NaCl)
4 Dizolvarea compușilor polari în apă (HCl)
5 Legătura de hidrogen
6 Forțe de dispersie London
7 Aliaje
8 Influența temperaturii asupra dizolvării
9 Influența suprafeței de contact asupra dizolvării
10 Influența agitării asupra dizolvării
11 Efecte termice la dizolvare
12 Procesul dizolvării și cristalizarea
13 Concentrația procentuală masică
14 Concentrația procentuală volumetrică
15 Concentrația molară
16 Influența naturii substanțelor asupra solubilității
17 Influența temperaturii asupra solubilității
18 Influența presiunii asupra solubilității