Atomul. Orbitali

1 Constituția atomului
2 Orbitalii s
3 Orbitalii p
4 Orbitalii d
5 Orbitalii f
6 Aplicație
7 Fixarea cunoștințelor