Configurația electronică

1 Nivelurile energetice ale atomului
2 Principiul dee xcluziune al lui Pauli
3 Regula lui Hund
4 Configurația electronică a gazelor rare
5 Ordinea ocupării straturilor cu electroni (la metale)
6 Test de evaluare