Legături chimice

1 Legătura ionică
2 Proprietățile substanțelor ionice
3 Identificarea ionilor - aplicații
4 Formarea legăturii covalente simple
5 Legătura covalentă simplă
6 Formarea legăturii covalente multiple
7 Legătura covalentă multiplă
8 Legătura covalentă coordinativă
9 Legătura ionică și legătura covalentă - aplicații
10 Legătura de hidrogen
11 Legături dipol-dipol
12 Forțe de dispersie London
13 Legături intermoleculare - aplicații
14 Legătura metalică
15 Legături chimice - aplicații