Reacții cu transfer de electroni

1 Numărul de oxidare (N.O.)
2 Oxidarea și reducerea
3 Stabilirea coeficienților în reacțiile redox
4 Reacția cuprului cu acid azotic concentrat
5 Procese redox: experimente (1)
6 Procese redox: experimente (2)
7 Procese redox: experimente (3)
8 Dozarea ionilor de Fe2+ cu o soluție de KMnO4
9 Foc fără chibrituri
10 Seria reactivității metalelor
11 Pile electrice
12 Probă de evaluare