Configurațiile electronice și ionizările la sodiu și cupru

1 Diagrama nivelelor energetice ale atomului de Na
2 Diagrama nivelelor energetice pentru atomul de Cu
3 Configurația electronică a atomului de Na
4 Configurația electronică a atomului de Cu
5 Ionizarea atomului de Na
6 Ionizarea atomului de Cu
7 Fixarea cunoștințelor