Viteza de reacție

1 Influența concentrației asupra vitezei de reacție (1)
2 Influența concentrației asupra vitezei de reacție (2)
3 Influența concentrației asupra vitezei de reacție (3)
4 Influența temperturi asupra vitezei de reacție
5 Oxidarea ionilor iodură cu ionul peroxodisulfat
6 Reducerea în mediu acid a ionilor permanganat cu acid oxalic
7 Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în funcţie de temperatură
8 Influenţa suprafeţei de contact asupra vitezei de reacţie
9 Reacţia marmurei cu acidul clorhidric
10 Catalizatori şi inhibitori
11 Analiza procesului de autocataliză
12 Influenţa luminii asupra vitezei de reacţei
13 Studiul reacţiei de descompunere a apei oxigenate