Acidul acetic

1 Proprietățile fizice ale acidului acetic
2 Obținerea acidului acetic glacial
3 Tăria acidului acetic
4 Reacția acidului acetic cu metalele și oxizii metalici
5 Obținerea esterilor
6 Probă de verificare 1
7 Probă de verificare 2