Acizi carboxilici

1 Clasificarea acizilor carboxilici
2 Proprietățile fizice ale acizilor carboxilici
3 Punctele de topire ale acizilor carboxilici
4 Punctele de fierbere ale acizilor carboxilici
5 Conductibilitatea electrică a soluțiilor acizilor carboxilici
6 Sublimarea acizilor carboxilici aromatici
7 Solidificarea acidului acetic
8 Obținerea acidului acetic
9 Obținerea acizilor carboxilici prin oxidarea energică a alcoolilor
10 Obținerea acidului oxalic
11 Acțiunea acizilor asupra indicatorilor
12 Reacția acizilor carboxilici cu metalele
13 Reacția acizilor carboxilici cu oxizii
14 Reacția acizilor cu carbonații și bicarbonații
15 Reacția acizilor carboxilici cu bazele
16 Determinarea experimentală a concentrației unui acid
17 Reacția de esterificare
18 Descompunerea acidului formic
19 Proprietățile reducătoare ale acidului formic
20 Descompunerea acidului oxalic
21 Izomerizarea acidului maleic
22 Probă de lucru (1)
23 Probă de lucru (2)
24 Utilizările acizilor carboxilici