Acizi carboxilici - evaluare

1 Test grilă
2 Test experimental: identificarea acidului benzoic
3 Test experimental: identificarea acizilor carboxilici
4 Test experimental: reacția de neutralizare
5 Test experimental: Tăria acizilor organici