Acizi carboxilici - proprietăți chimice comune cu acizii minerali

1 Ionizarea în soluție apoasă
2 Tăria acizilor carboxilici
3 Acțiunea asupra indicatorilor
4 Reacția cu metalele active
5 Reacția co oxizii metalici
6 Reacția cu hidroxizii
7 Reacția cu bicarbonații
8 Test