Acizi carboxilici - proprietăți chimice caracteristice acizilor carboxilici

1 Reacția de esterificare
2 Reacția cu amoniacul
3 Reacția cu aminele
4 Descompunerea amidelor
5 Reacția cu pentaclorura de fosfor
6 Deshidratarea intra- și intermoleculară
7 Test