Alcadiene

1 Definiție, formulă generală, nomenclatură, structură
2 Clasificarea alcadienelor
3 Izomeria alcadienelor
4 Proprietățile fizice ale alcadienelor
5 Proprietățile chimice ale alcadienelor
6 Test de autoevaluare