Alcani

1 Definiție și formulă generală
2 Serie omoloagă
3 Radicali alchil
4 Izomerie
5 Proprietăți fizice și chimice
6 Test de autoevaluare