Alcani - laborator virtual

1 Cracarea alcanilor
2 Metode de obținere a metanului
3 Metanul: reacții de oxidare
4 Halogenarea alcanilor