Alchine - laborator virtual

1 Metode de obținere
2 Oxidarea acetilenei
3 Adiția apei la acetilenă
4 Obținerea acetilurilor metalice
5 Halogenarea acetilenei