Alcooli

1 Definiție, formulă generală și nomenclatură
2 Clasificare
3 Radicali alcoxi
4 Izomerie
5 Proprietăți fizice și chimice
6 Test de autoevaluare