Arene

1 Definiție și clasificare
2 Radicali aril
3 Caracteristicile nucleului aromatic
4 Proprietăți fizice
5 Proprietăți chimice
6 Test de autoevaluare