Arene - laborator virtual

1 Reacția de alchilare
2 Reacția de halogenare
3 Reacția de nitrare
4 Oxidarea cu agenți oxidanți. Sulfonarea
5 Transformări de fază