Coloranți

1 Grupări cromofore și auxocrome
2 Evidenţierea rolului grupărilor cromofore şi auxocrome
3 Sinteza unor coloranţi
4 Sinteza indigoului
5 Proprietăţile indigoului
6 Sinteza unui colorant azoic
7 Obţinerea fluoresceinei
8 Identificarea coloranţilor artificiali (culori de anilină)
9 Vopsirea fibrelor de bumbac
10 Obţinerea coloranţilor din plante
11 Obţinerea unui indicator natural de pH
12 Extracţia clorofilei