Compuși carbonilici

1 Clasificarea compuşilor carbonilici
2 Proprietăţile fizice ale aldehidelor şi cetonelor
3 Variaţia punctelor de fierbere ale compuşilor carbonilici
4 Proprietăţile chimice ale aldehidelor
5 Proprietăţile chimice ale cetonelor
6 Oxidarea aldehidelor cu reactiv Tollens
7 Oxidarea compuşilor carbonilici cu reactivul Fehling
8 Oxidarea compuşilor carbonilici cu soluţie acidulată de permanganat de potasiu
9 Autooxidarea benzaldehidei
10 Reacţia compuşilor carbolinici cu 2,4-DNPH
11 Identificarea aldehidelor cu reactiv Schiff
12 Obţinerea novolacului
13 Obţinerea bachelitei
14 Probă de evaluare
15 Utilizările compuşilor carbonilici