Derivați halogenați

1 Structură
2 Nomenclatură
3 Clasificare
4 Izomerie
5 Metode de obținere
6 Proprietăți fizice
7 Proprietăți chimice
8 Experiment: identificarea halogenului din compuși halogenați (Proba Beilstein)
9 Experiment: identificarea halogenului din compuși halogenați (Metoda Stepanov)
10 Experiment: identificarea halogenului din compuși halogenați (Proba Lassaigne)
11 Experiment: obținerea derivaților halogenați din hidrocarburi
12 Experiment: obținerea derivaților halogenați din compuși carbonilici
13 Experiment: obținerea derivaților halogenați din alcooli
14 Experiment: hidroliza bazică a derivaților bromurați
15 Experiment: hidroliza derivaților trihalogenați geminali
16 Experiment: mobilitatea halogenului din derivații halogenați alifatici
17 Experiment: mobilitatea halogenului din derivații halogenați aromatici
18 Test de fixare (1) - grilă
19 Test de fixare (2) - experimental
20 Test de fixare (3) - experimental
21 Test de fixare (4) - experimental