Compuși halogenați (2)

1 Reactivitatea derivaţilor halogenaţi alifatici saturaţi
2 Reactivitatea derivaţilor halogenaţi alifatici nesaturaţi şi aromatici
3 Izomeria derivaților halogenați
4 Exercițiu - izomeri