Compuși halogenați (3)

1 Prepararea clorurii de etil
2 Hidroliza derivaţilor monohalogenaţi
3 Hidroliza derivaţilor polihalogenaţi
4 Identificarea produşilor de reacţie