Compuși halogenați (4)

1 Formarea de nitrili
2 Alchilarea amoniacului
3 Alchilarea arenelor
4 Dehidrohalogenarea
5 Reacția cu magneziul