Derivați funcționali ai acizilor carboxilici

1 Clasificarea esterilor
2 Proprietățile fizice ale esterilor
3 Punctele de fierbere ale esterilor
4 Obținerea acetatului de butil
5 Hidroliza alcalină a esterilor
6 Utilizările esterilor
7 Clasificarea amidelor
8 Proprietăți fizice ale amidelor
9 Obținerea benzamidei
10 Hidroliza acidă a acetamidei
11 Hidroliza bazică a acetamidei
12 Identificarea ureei