Derivați halogenați (2)

1 Denumirea şi clasificarea derivaţilor halogenaţi
2 Reactivitatea derivaţilor halogenaţi
3 Variaţia punctelor de fierbere
4 Analiza solubilităţii şi densităţii derivatilor halogenați
5 Proprietăţile de solvent ale tetraclorurii de carbon
6 Obţinerea unor derivaţi halogenaţi cu nuclee benzenice
7 Derivaţi halogenaţi cu efect lacrimogen
8 Reacţia de hidroliză a compuşilor halogenaţi în prezenţa azotatului de argint
9 Proprietăţi chimice ale derivaţilor halogenaţi
10 Derivaţi organo-magnezieni
11 Probă de lucru
12 Utilizările derivaţilor halogenaţi