Fenoli

1 Clasificarea fenolilor
2 Proprietăți fizice ale fenolului
3 Reacția fenolului cu NaOH
4 Reacția de bromurare
5 Identificarea fenolilor
6 Arderea fenolului
7 Pirogalolul
8 Obținerea acidului picric
9 Explozia acidului picric
10 Hidrochinona
11 Probă de lucru
12 Utilizările fenolilor