Grăsimi. Săpunuri. Detergenți

1 Clasificarea grăsimilor
2 Grăsimi: structură și reacții
3 Solubilitatea grăsimior
4 Săpunuri
5 Detergenți
6 Agenți tensioactivi
7 Capacitatea de spălare
8 Comparație săpun-detergent
9 Detergentul și ADN-ul
10 Substanțele tensioactive și poluarea
11 Gliceridele: exercițiu
12 Denumirea gliceridelor