Hidrocarburi: metanul, petrolul

1 Proprietățile fizice ale metanului
2 Obținerea metanului în laborator
3 Obținerea negrului de fum
4 Arderea metanului
5 Identificarea produșilor de ardere ai metanului
6 Amestec detonant
7 Proprietățile fizice ale petrolului
8 Distilarea fracțională a petrolului
9 Gradul de rafinare al petrolului lampant
10 determinarea acidității petrolului lampant
11 Benzinele
12 Fixarea cunoștințelor (rebus)