Hidrocarburi: catene, izomerie

1 Caracteristici generale: catene liniare și ramificate
2 Caracteristici generale: catene ciclice
3 Caracteristici generale: compuși aromatici
4 Izomeria de catenă
5 Problemă